AVG

Trip Courierservice verwerkt persoonsgegeven en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van het registreren en het uitvoeren van een opdracht, het leveren van goederen, het informeren van relaties en het voldoen aan de wettelijke administratieplicht. De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht. Indien gewenst kunt en een verzoek indienen deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.